Реклама на NIVEA в Бургас

Рекламна кампания на "NIVEA FOR MEN" в град Бургас

В град Бургас се проведе рекламна кампания на NIVEA. Целта на събитието беше бургазлии да бъдат запознати с новата продуктова серия на NIVEA FOR MEN. Всеки маркиран минувач с рекламен стикер, по време на кампанията, е символично защитен със сребърно-охранителното действие предоставено от продуктите на NIVEA.

Реклама на паста за зъби ASTERA

Представяне на новата продуктова серия "ASTERA"

Професионално организирана рекламна кампания с включено продуктово представяне на продуктите от серията "Astera", които са разработени, за да отговорят максимално на изискванията на потребителите, като са следвани световните тенденции и препоръките на водещи стоматолози. Събитието се проведе под мотото "Здрави зъби за повече усмивки!".

Рекламна дегустация на продукти с марката "МЕРОНЕ"

Рекламна кампания с дегустация за фирма "МЕРОНЕ"

Във веригите магазини "Перла" и "Болеро" в градовете Бургас, Карнобат и Айтос, се състоя дегустация на млечните продукти на фирма "МЕРОНЕ". Компанията е носител на редица отличия и златни медали получени на различни изложения, което ги прави признати майстори в областта на млекопреработването.

Реклама на Месечина Мюзик

Рекламна кампания за "Месечина Мюзик"

"Месечина Мюзик" е продуцентска и мениджърска фирма създадена през 2006 година с основна цел представяне на българската музика извън границите на Република България. "Месечина Мюзик" организира и изяви на изпълнители гостуващи у нас. Те направиха рекламна кампания чрез разлепване на плакати и раздаване на брошури в град Бургас.


Начало » Какво е рекламата?

Същност на рекламата, цели и видове реклама

Теория на рекламата в БургасРекламата представлява система от компоненти за популяризиране и привличане на публичното внимание и интерес към определен продукт, услуга или фирма чрез средствата на платени съобщения или рекламни материали, така че да се предизвика положително възприятие и увеличи желанието за потребление на аудиторията.

Интересен факт е, че думата "реклама" произлиза от латинските "reclamo" (в буквален превод означава "викам") и "ad-vert-o" (въртене, насочване). Рекламата сама по себе си представлява и убеждаваща маркетингова комуникация, поместена в различни медии, чрез която се представят нелично стоки, услуги и идеи, която се заплаща от установен рекламодател. Целта на рекламата е създаване на имидж и предпочитания към съответен продукт, привличане на нови потребители, повишаване на лоялността на съществуващи потребители и стимулиране към по-активно използване на стока или услуга.

Рекламата може да бъде класифицирана по следните начини: според сферата на обществения живот, според жизнения цикъл на продукта, според териториалния обхват, според психологическите критерии, според начина на възприемане и според рекламните канали, които всъщност са медиите.

Рекламата класифицирана според сферата на обществения живот може да бъде разглеждана като стопанска реклама (адресирана към конкретни целеви групи) и политическа реклама. Стопанската реклама може да бъде потребителска, работна и селскостопанска реклама. Работната реклама може да бъде разделена на: промишлена реклама, професионална реклама и търговска. Политическата реклама цели популяризирането и налагането на политически партии, организации, движения, лидери и идеи сред обществеността. Социалната реклама преследва идеални цели, популяризира и налага обществено значими идеи, движения, организации, институции за опазване на околната среда, подпомагане на сираци и социално слаби хора и други сходни дейности.

Рекламата в Бургас може да използва различни рекламни канали като печатни средства (вестници, списания и т.н.), електронни медии (радио, телевизия), интернет, самостоятелни печатни средства, рекламно-насърчителни средства, реклама на мястото на продажбите, външна реклама, транспортна реклама, както и други рекламни форми и средства. Рекламата в пресата може да бъде поместена като рекламни карета, на цели страници или като допълнителни приложения към изданието. Рекламното съдържание може да бъде изложено като рекламно съобщение, конкретна рекламна оферта, наименование и символ (знак или емблема), реквизити (адрес, телефон, електронна поща, снимка, илюстрация и други), талони с отстъпка за изрязване, търговско име и марка. Целите на тези реклами могат да бъдат информационни, напомнящи, престижни, за популярност сред определени целеви сегменти и убеждаващи.

Радио рекламата може да бъде рекламен спорт, радио игра, рекламно съобщение по радиото или рекламна песен. Рекламните радио формати са текст, текст на музикален фон, текст и песен, диалог, конкретни предложения, търговско име и девиз. Целите на радио рекламата са популярност, информация за нови оферти, реклама на търговско име и реклама на търговска марка.

Телевизионната реклама може да бъде осъществена чрез рекламен клип, платено интервю, рекламен филм и като платено съобщение. Рекламата в телевизията има няколко форми: имиджова реклама (име и марка), анимация с име, знак, рекламен девиз, продуктова реклама. Чрез TV рекламата най-често се цели популярност в определени сегменти, поддържане на имидж и предоставяне на информация за нови търговски оферти.

Интернет реклама може да бъде направена чрез уеб сайт, рекламна страница, рекламен банер, рекламен спот, във виртуални форуми и участия в друго сайтове. Добра реклама се постига и чрез самостоятелни печатни средства като визитни картички, листовки, дипляни, брошури, проспекти и каталози. Целта на този вид реклама е стимулиране на продажбите, убеждаване в предимствата на продукт или услуга, популярност на име, дейност или спомен.

Добре известни на всички са т.нар. рекламно-насърчителни средства. Това са календари, рекламни сувенири (ножове за писма, поставки, статуетки) и подаръци (запалки, химикали, ключодържатели, шапки, чаши, тениски, картини), рекламни консумативи, опаковки, чанти и други. Този вид реклама може да бъде в следните форми: стенни, джобни, настолни или друг вид информация за компанията с голямо разнообразие. Рекламната цел е поддържане на фирмен имидж и престиж, увеличаване на известност, трайно запаметяване, напомняне, създаване на лоялни клиенти.

Реклама може да бъде направена на самото място, където се извършва търговия. Тя може да бъде изобразена върху витрини чрез картини и различни рекламни реквизити, изображения, снимки, фигури, менюта, оборудване, аквариуми, терариуми и други. Рекламни цели в подобни случаи са запознаване с нови продукти, услуги, начини за ползване, подтикване към действие – клиентът да влезе, попита, опита или да изхарчи повече парични средства.

Външната реклама представлява билбордове, светещи и несветещи табели, рекламни знаци, калкани, пана и други видове изображения. Често чрез външна реклама в Бургас се изобразява графика, търговско наименование, търговска марка, рекламни послания, снимки, илюстрации и други. Целта на външната реклама в Бургас е информиране и подтикване към определен вид действие.

Транспортната реклама в Бургас може да бъде разделена на авиореклама, балонна реклама, реклама върху автобуси, бусове и други видове транспортни средства. Транспортната реклама може да представлява надписи, изображения, илюстрации, снимки, текст, име на фирма, търговска марка, адрес, телефон и други.

Когато става въпрос за реклама според жизнения цикъл на даден продукт, тя може да бъде въвеждаща (при въвеждане на продукта в търговската мрежа), поддържаща или утвърждаваща (на етапа на растеж и в началото на етапа зрялост – вярност към марката) и напомняща – в края на етапа на зрялост на продукта. Според психологическите критерии рекламата може да бъде рационално действаща, ирационално действаща, емоционална, реклама изградена върху положителни призиви, реклама изградена върху отрицателни призиви, импулсивно действаща, подсъзнателна и подпрагова. Според териториалния обхват рекламата може да бъде местна (локална) – в конкретно населено място (например в град Бургас), регионална реклама – в определен район, национална реклама – на национално равнище, международна реклама – в чужбина, съобразено с местните особености и глобална реклама, която всъщност представлява рекламни кампании с идентични образи и съобщения.

Според използвания маркетингов канал рекламата може да бъде с PUSH стратегия (избутващи комуникации) и с PULL стратегия (издърпващи комуникации). Според това кой рекламира, рекламата може да бъде индивидуална, групова (от няколко рекламодатели) и колективна – за масови продукти, когато акцентът не е върху търговските марки. Рекламата може да бъде еднократна, серийна, кампанийна, планирана, извънредна (ad hoc), "подвеждаща", коригираща, институционална, косвена (журналистически жанрове), сезонна и извънсезонна.

Според начина на възприемане, рекламата може да бъде разделена на визуална, звукова (аудио - визуална), зрително-обонятелна, зрително-вкусова и зрително-осезателна реклама. Надяваме се, че информацията, която прочетохте е била полезна и интересна за вас. Ако имате въпроси по темата ще се радваме да ги споделите с нашия екип. 

Просветление

 

Art Express е името на нашата рекламна агенция в Бургас. Основните ни дейности и цели са изработката и разпространението на рекламни материали на територията на град Бургас и региона.

 
 

Ние вярваме в добрите идеи водещи до реални, финансови резултати на нашите клиенти.

 
 
 

Клиентите говорят

Разгледайте клиентите, за които сме работили през изминалите години. Нашата репутация се гради на техният рекламен имидж:

Опитайте и вие

Ако имате въпроси към нас, моля обадете ни се на телефон 0879 853 503 или изпратете запитване по e-mail на адрес .

Благодарим ви!