Реклама на NIVEA в Бургас

Рекламна кампания на "NIVEA FOR MEN" в град Бургас

В град Бургас се проведе рекламна кампания на NIVEA. Целта на събитието беше бургазлии да бъдат запознати с новата продуктова серия на NIVEA FOR MEN. Всеки маркиран минувач с рекламен стикер, по време на кампанията, е символично защитен със сребърно-охранителното действие предоставено от продуктите на NIVEA.

Реклама на паста за зъби ASTERA

Представяне на новата продуктова серия "ASTERA"

Професионално организирана рекламна кампания с включено продуктово представяне на продуктите от серията "Astera", които са разработени, за да отговорят максимално на изискванията на потребителите, като са следвани световните тенденции и препоръките на водещи стоматолози. Събитието се проведе под мотото "Здрави зъби за повече усмивки!".

Рекламна дегустация на продукти с марката "МЕРОНЕ"

Рекламна кампания с дегустация за фирма "МЕРОНЕ"

Във веригите магазини "Перла" и "Болеро" в градовете Бургас, Карнобат и Айтос, се състоя дегустация на млечните продукти на фирма "МЕРОНЕ". Компанията е носител на редица отличия и златни медали получени на различни изложения, което ги прави признати майстори в областта на млекопреработването.

Реклама на Месечина Мюзик

Рекламна кампания за "Месечина Мюзик"

"Месечина Мюзик" е продуцентска и мениджърска фирма създадена през 2006 година с основна цел представяне на българската музика извън границите на Република България. "Месечина Мюзик" организира и изяви на изпълнители гостуващи у нас. Те направиха рекламна кампания чрез разлепване на плакати и раздаване на брошури в град Бургас.


Какво е фирмена култура?

Фирмената култура представлява съчетание на ред положителни качества - ентусиазъм, честност, акуратност, новаторство и др., имащи за цел оптимално приспособяване нададена организация към околната среда чрез единните действия на нейния персонал. Тя е комплексно и динамично отражение на отношенията, ценностите, стила на поведение, предимствата и представата на фирмата за самата себе си. Тези компоненти формират т.нар. бизнес-етика на всеки неин член, т.е. да се чувства той достоен за мястото, което заема и да действа по възможно най-коректния начин спрямо пазарните си партньори - клиенти, доставчици и посредници.

Фирмена култура не може да се купува, заимства или имитира. Тя е резултат на индивидуални и неповторими творчески усилия и нагласа, на базата на знания от областта на социологията, психологията, публицистиката и икономическите науки. В условията на пазарната икономика тя се оценява не само като необходимост за превъзходство над конкурентите, а и като стратегия за оцеляване и проспериране. Схващането за нейната същност обикновено се изразява в девиза на фирмата.

Високата фирмена култура е решаваща предпоставка за постигането на траен пазарен успех. Тя спомага за пълноценно оползотворяване на разполагаемите сили и средства, за по-лесно преодоляване на трудностите, за свеждане до минимум на допустимите рискове. Това е възможно само когато културата е в хармонично съчетание с дългосрочната пазарна стратегия на фирмата и това съчетание е постоянна грижа на нейното ръководство. Културният ръководител възприема деликатно реакциите на своите колеги и делови партньори, вслушва се в мненията на сътрудниците си и се стреми най-справедливо да оценява техните постижения.

Основните проявления на фирмената култура са:

  • непрестанният стремеж към системни подобрения и нововъведения в работата;
  • единомислието и целенасочеността на всички ръководители и сътрудници;
  • ясното и точно определяне на ценностите и показателите за постигане на възприетата пазарна стратегия (качество, количество, разходи, време);
  • специфичният начин за насърчаване на съревнованието между сътрудниците и справедливото морално и материално възнаграждаване на техните постижения;
  • грижите за подбора и развитието на кадрите и съобразяването с личните им интереси, т.е. работата да им е приятна, а не да ги сковава и отегчава;
  • своевременното поощряване на положителните и санкциониране на отрицателните прояви на всеки сътрудник;
  • изграждането на ефективна система на вътрешни (вертикални и хоризонтални) и на външни комуникации;
  • умението за справяне с конфликтни ситуации и съвместно решаване на възникналите проблеми;
  • ориентирането към изискванията на пазара и предпочитанията на потребителите (култура на обслужването);
  • удовлетворение от работата, гордост от принадлежността към фирмата и солидарност на ръководството и сътрудниците на всички равнища.

 

Просветление

 

Art Express е името на нашата рекламна агенция в Бургас. Основните ни дейности и цели са изработката и разпространението на рекламни материали на територията на град Бургас и региона.

 
 

Ние вярваме в добрите идеи водещи до реални, финансови резултати на нашите клиенти.

 
 
 

С уважение: ...................
Божидар Шивачев

Клиентите говорят

Разгледайте клиентите, за които сме работили през изминалите години. Нашата репутация се гради на техният рекламен имидж:

Опитайте и вие

Ако имате въпроси към нас, моля обадете ни се на телефон +359.899.835.493 или изпратете запитване по e-mail на адрес .

Благодарим ви!