Реклама на NIVEA в Бургас

Рекламна кампания на "NIVEA FOR MEN" в град Бургас

В град Бургас се проведе рекламна кампания на NIVEA. Целта на събитието беше бургазлии да бъдат запознати с новата продуктова серия на NIVEA FOR MEN. Всеки маркиран минувач с рекламен стикер, по време на кампанията, е символично защитен със сребърно-охранителното действие предоставено от продуктите на NIVEA.

Реклама на паста за зъби ASTERA

Представяне на новата продуктова серия "ASTERA"

Професионално организирана рекламна кампания с включено продуктово представяне на продуктите от серията "Astera", които са разработени, за да отговорят максимално на изискванията на потребителите, като са следвани световните тенденции и препоръките на водещи стоматолози. Събитието се проведе под мотото "Здрави зъби за повече усмивки!".

Рекламна дегустация на продукти с марката "МЕРОНЕ"

Рекламна кампания с дегустация за фирма "МЕРОНЕ"

Във веригите магазини "Перла" и "Болеро" в градовете Бургас, Карнобат и Айтос, се състоя дегустация на млечните продукти на фирма "МЕРОНЕ". Компанията е носител на редица отличия и златни медали получени на различни изложения, което ги прави признати майстори в областта на млекопреработването.

Реклама на Месечина Мюзик

Рекламна кампания за "Месечина Мюзик"

"Месечина Мюзик" е продуцентска и мениджърска фирма създадена през 2006 година с основна цел представяне на българската музика извън границите на Република България. "Месечина Мюзик" организира и изяви на изпълнители гостуващи у нас. Те направиха рекламна кампания чрез разлепване на плакати и раздаване на брошури в град Бургас.


Фирмен стил в рекламата

Фирменият стил отразява вътрешната структура и цялостната дейност на дадена организация, нейната специфика, т.е. нагледното и смислово единство на предлаганите стоки и услуги, а също и поведението, с което се отличават членовете и сътрудниците на тази организация от своите конкуренти. В тесния смисъл на понятието, стилът се изразява в подреждане на всестранна информация, която изхожда от фирмата така, че да се осъществява единна логическа, естетическа и рекламна концепция.

Създаването на единен рекламен стил се предхожда от анализ на пазарната ситуация. Следва подбирането на специалисти за творческия колектив - маркетолози, психолози, текстери, художници-графици и дизайнери. Програмата, която те съставят за формирането на стила се базира на конкретни данни за вида, асортимента, техническото равнище, естетическите и потребителните качества на продукцията, а още и за организационната структура на фирмата и съвкупност от материалните обекти, които осигуряват нейната дейност.

Програмата за прилагането на стила се профилира според характерните за фирмата особености, т.е. дали се касае за производствено предприятие, магазин, ресторант, банка, туристическа агенция или др., дали за производствена, търговска или смесена дейност и т.н.

Единният стил се създава, въвежда и утвърждава със съдействието на специализирана рекламна агенция в продължение на години. Агенцията извършва обстоен анализ на пазарната ситуация, формира съответен творчески колектив и предлага подходящите за всеки отделен случай константи, форми и средства на реклама, фирмата-възложителкаоирнява предложения проект по следните критерии:

  • адекватност с конкретните цели и задачи на фирмата;
  • оригиналност - да не наподобява на други, вече известни стилове;
  • функционалност - да може да се ползва винаги и навсякъде;
  • икономичност - да е приложим с минимални разходи на труд, време и средства;
  • охраноспособност - да отговаря на изискванията за правна закрила.

Прилагането на единния рекламен стил е задължително за всички представители на фирмата и е обект на постоянен контрол от ръководството. След определен период се взема решение за евентуално обновяване и усъвършенстване на стила.

Ефективността на фирмения рекламен стил зависи от планомерното, целенасочено и оптимално съчетаване на всички представителни прояви - публикации чрез масмедиите, проспектно-каталожни издания, радио- и телевизионни репортажи, промишлено-търговски изложби и т.н. Системно прилаган и постоянно усъвършенстван този стил помага на производителите бързо и с минимални разходи да лансират и популяризират на пазара своите новости. Същевременно той улеснява потребителите да се ориентират правилно към продукцията на различните производители.


 

Просветление

 

Art Express е името на нашата рекламна агенция в Бургас. Основните ни дейности и цели са изработката и разпространението на рекламни материали на територията на град Бургас и региона.

 
 

Ние вярваме в добрите идеи водещи до реални, финансови резултати на нашите клиенти.

 
 
 

С уважение: ...................
Божидар Шивачев

Клиентите говорят

Разгледайте клиентите, за които сме работили през изминалите години. Нашата репутация се гради на техният рекламен имидж:

Опитайте и вие

Ако имате въпроси към нас, моля обадете ни се на телефон +359.899.835.493 или изпратете запитване по e-mail на адрес .

Благодарим ви!